Management team

Karan Kalia

Founder & CEO

Himanshu Puri

Co-Founder & CBO

Rohit Shukla

Co-Founder & CTO

Sanjiv Sharma

HEAD - GLOBAL AFFAIRS


Research & Development

Shruti Pandey

Ambika Prasad Jena

Jaisis Srikrishna Das

Sumit Saurav

Jaydip Pati

Rukma Lavania

Malika Malhotra

Swasti Singh

Dipika Sharma

Geeta Gupta

Shrilekha Dash
Palak Nehra

Technology

Lorsim


Human Resources

Krati Ahlawat


Digital Marketing

Hitesh Vashishth


Office Help / Lifeline

National Advisory Board

Shri Ram Jethmalani Linkedin logo - Shri Ram Jethmalani
Ram Jethmalani

Nikilesh Ramachandran Linkedin logo - Nikilesh Ramachandran
Nikilesh Ramachandran

Hitesh Oberoi Linkedin logo - Hitesh Oberoi
Hitesh Oberoi

PH Parekh

International Advisory Board

Philipp Scheibenpflug Linkedin logo - Dr. Philipp Scheibenpflug
Dr. Philipp Scheibenpflug

Alonso Sandoval Linkedin logo - Alonso Sandoval
Alonso Sandoval

Sebastian Risso Linkedin logo - Sebastian Risso
Sebastian Risso

Valentina Lipatnikova Linkedin logo - Valentina Lipatnikova
Valentina Lipatnikova

Vincenzo Dell’Osso Linkedin logo - Dr. Vincenzo Dell’Osso
Dr. Vincenzo Dell’Osso

Valerio Severo Marotta Linkedin logo - Valerio Severo Marotta
Valerio Severo Marotta

Matthew Humphreys Linkedin logo - Matthew Humphreys
Matthew Humphreys

Aleksandra Dziki Linkedin logo - Aleksandra Dziki
Aleksandra Dziki

Consultant

Sheetal bafana Linkedin logo - Sheetal bafana
Sheetal bafana

Rahul Gupta
Vivek Narayan Sharma

Campus Ambassador

Anuj Malik Linkedin logo - Anuj Malik
Anuj Malik

Abhishek Acharya Linkedin logo - Abhishek Acharya
Abhishek Acharya

Vidushi Verma Linkedin logo - Vidushi Verma
Vidushi Verma

Kartikeya Joshi Linkedin logo - Kartikeya Joshi
Kartikeya Joshi

Prashant Yadav Linkedin logo - Prashant Yadav
Prashant Yadav

Arshpreet Khadial Linkedin logo - Arshpreet Khadial
Arshpreet Khadial

Basuki Nath Pandey Linkedin logo - Basuki Nath Pandey
Basuki Nath Pandey

Varnika Taya Linkedin logo - Varnika Taya
Varnika Taya

Karan Pandey Linkedin logo - Karan Pandey
Karan Pandey

Nitish Choudhary Linkedin logo - Nitish Choudhary
Nitish Choudhary

Mahek Dalmia Linkedin logo - Mahek Dalmia
Mahek Dalmia

Rahul Gupta Linkedin logo - Rahul Gupta
Rahul Gupta

Abhishek Singh Linkedin logo - Abhishek Singh
Abhishek Singh

Ashish Yadav Linkedin logo - Ashish Yadav
Ashish Yadav

Hardik Jain Linkedin logo - Hardik Jain
Hardik Jain